Svensk Förening för Foniatri och Logopedi, SFFL

Om brösten känns för små eller om de blivit slappa efter en graviditet eller viktnedgång kan man välja att göra en bröstförstoring med silikonimplantat. Detta är den vanligaste plastikkirurgiska operationen, både i Sverige och i stora delar av världen. Även bröst med olika storlek kan åtgärdas med denna metod.


PÅ SFFL:s årsmöte 22 november 2014 beslutades att SFFL byter namn till SITS

SVENSK INTRESSEFÖRENING för TAL och SPRÅK

www.sffl.se kommer inte att uppdateras framöver utan den nya hemsidan heter www.sits.nu.
Besök den gärna!
Klicka för den nya hemsidan: www.sits.nu

2014 års SFFL-kongress
Vi möts på Sheraton hotell i Stockholm 21-22 november 2014

TEMA:
SPRÅKET DEN GODA GRUNDEN
– språkets betydelse för social interaktion och inlärning

Föreläsare och deras åhörarkopior (kommer att ligga kvar max 2 månader efter kongressen):

CECILIA WÅHLSTEDT
Exekutiva funktioner: Relationen till språk-, läs och skrivutveckling hos barn
Länk till åhörarkopior

BARBRO WESTLUND
Strategier i undervisningen som stöd för god språkutveckling och läsförståelse
Länk till åhörarkopior

ULRIKA WOLFF
Tidig fonologisk träning: Effekter på fonologisk medvetenhet och den tidiga läsningen

HANNE UDDLING
Arbetsminne vid språk-, läs- och skrivinlärning -ingen powerpoint kommer att presenteras

MARIE TRAPP OCH MALIN GONZALEZ
Strategier för läsförståelse i F-6 – stödja, utmana och aldrig släppa taget.
Läsförståelsestrategier i praktiken
Marie Trapp Länk till Maries föreläsning på annan webbplats.
Malin Gonzalez
Länk till åhörarkopior

LISEN KJELLMER
Pragmatiska svårigheter hos förskole- och skolbarn: Vad är det egentligen?
Länk till åhörarkopior

BARBRO BRUCE
Språka för att lära
Länk till åhörarkopior

Klicka för:
Hela programmet till SFFL-kongress 2014


Kallelse och dagordning till årsmötet 22 november 2014.
Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!


Kongress 2013 15-16 november på Sheraton hotell i Stockholm
TEMA:
SPRÅKSTÖRNING

Föreläsningar med fokus SPRÅKSTÖRNING handlade om:
Petter Iwarsson
Samtal med barn och ungdomar om viktiga saker i livet

Dorothy Bishop
When language is hard to understand

Ulla Ek
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Erika Dahlin
Arbetsminne

Göran Svanelid
The Big Five- nya kunskapskrav i grundskolan

Johanna Kristensson
Ipad i förskolan och skolan

Carina Fast
Vägar in i skriftspråket, via berättelsen

Klicka här för Bildspel från SFFL-kongress 2013

___________________________________________________
Funderar du på vilka produkter som är bäst? Läs tester och hitta rabatter på konsumenttester.se ___________________________________________________

Tal- och Språkpriset
delades ut till JOHANNA KRISTENSSON och PIA BORG
för deras sätt att sprida information om språkstörning via sociala medier.
Johannas blogg heter : Logopeden i skolan
Pias Facebook-grupp heter: Språkstörning - tala, lyssna, förstå.


________________________________________________________
________________________________________________________2 (7)